Rapporter og Artikler

2010 Projekt "Syge ældre - Hvad kan vi gøre?"
Projekt gennemført i Rudersdal kommune med undervisning af medarbejderne i vurdering og pasning af de ældre, når de bliver syge. Udarbejdelse af bogen "Syge ældre - Hvad kan vi gøre?" som håndbog for medarbejdere i ældreplejen.
 
2008 Patienttilfredshedsundersøgelse i gynækologisk speciallægepraksis
Gennemførelsen af patienttilfredshedsundersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem styregruppen, der består af Peter Bagger, Suzan Lenz, Hans-Henrik Wagner og Mentor Instituttet og er finansieret af "Fonden for Faglig Udvikling i Speciallægepraksis".
52 klinikker har tilmeldt sig undersøgelsen og hver klinik har modtaget 125 spørgeskemaer med frankerede svarkuverter. Den totale besvarelsesprocent blev 59,2 %.

 
2007  Praktiserende lægers vurdering af samarbejdet med de praktiserende speciallæger i gynækologi
Spørgeskema udsendt til alle praktiserende læger i Danmark. Undersøgelsen af udført for "Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis" og er gennemført af Mentor Instituttet med reference til speciallæge i gynækologi Peter Bagger, praktisrende speciallæge i gynækologi Hans Henrik Wagner og praktiserende speciallæge i gynækologi Suzan Lenz.
 
 
2003 De praktiserende lægers vurdering af samarbejdet med de praktiserende speciallæger i intern medicin
Spørgeskema udsendt til alle praktiserende læger i Københavns kommune, Københavns, Århus og Fyns amter. Undersøgelsen er udført for Foreningen af speciallæger og finansieret af Fonden til faglig udvikling i speciallægepraksis.

 
2003 Helbred, ufrivillig vandladning og seksualitet
Beskrivende og analytisk undersøgelse der kortlagde sammenhæng mellem ufrivillig vandladning og seksualitet. Spørgeskemaundersøgelse med 15.000 inkluderede mænd og kvinder. Udført af praktiserende læge Bjarne Lühr Hansen og læge Philipp Skafte-Holm.

 
2002 Praktiserende lægers vurdering af Lægevagten
En spørgeskemaundersøgelse, hvor alle praktiserende læger i Københavns Amt har modtaget et spørgeskema omhandlende deres vurdering af lægevagten.

 
2001 En brugerundersøgelse (nr. II) af lægevagten i Københavns Amt.
En brugerundersøgelse med 2.000 inkluderede patienter med en besvarelsesprocent på 63,8 %.

 
2001 En undersøgelse (nr. II) af karakteren af henvendelserne til lægevagten i Københavns Amt.
Henvendelsesanalyse II. En analyse af patienthenvendelser i oktober - november 2000 til lægevagten i Københavns Amt. Undersøgelsen blev gennemført af Morten Bondo Christensen og Philipp Skafte-Holm.

 
2001 Meget syg, syg eller bare ikke rigtig rask
Artikel bragt i Berlingske Tidende (7. april 2001) vedrørende projekt "Meget syg, syg eller bare ikke rigtig rask", hvor praktiserende læger i Frederiksborg Amt underviser i daginstitutioner. Journalist Trine Munk-Petersen.

 
2001 Syg - eller bare ikke rigtig rask?
Artikel bragt i Dagens Medicin vedr. projekt "Meget syg, syg eller bare ikke rigtig rask", hvor praktiserende læger i Frederiksborg amt underviser i daginstitutioner. Journalist Niels-Bjørn Albinus.

 
2001 Brugerundersøgelse i Søfartsstyrelsen
Hvad er din mening om Søfartsstyrelsens regionskontorer og skibsinspektører i forbindelse med periodisk syn? En undersøgelse blandt 200 fiskeskippere.

 
2001 Meget syg, syg eller bare ikke rigtig rask.
Artikel bragt i Helse nr. 3, 2000 (Frederiksborg) vedr. projekt "Meget syg, syg eller bare ikke rigtig rask". Et projekt hvor praktiserende læger tilbyder foredrag i daginstitutioner. Journalist Hans Havgaard.

 
2001 Tag temperaturen på din praksis
En brugerundersøgelse blandt patienterne i almen praksis, gennemført i Nordjyllands-Vestsjællands og Storstrøms Amter samt i Københavns Kommune.

 
2001 Evaluering af projekt "Kvalitetsudvikling i Københavns Amts lægevagt"
Projektforløb 01.11.99 til 31.12.00. Evaluering af projektet, hvor Mentor Instituttet var projektledere, inderholder en vurdering af betydningen af kurser for vagtlæger, etablering af hjemmesiden www.laegevagten.dk samt udgivelse af håndbog for vagtlæger og information og offentlige omtaler af lægevagten.

 
2000 Nødvendigheden af kontakter til lægevagten i Storstrøms Amt (nr. 2)
En opfølgende undersøgelse der igen kortlægger vagtlægernes vurdering af nødvendigheden af patientkontakterne. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsforvaltningen, Lægevagten og FUAP i Storstrøms Amt, Forskningsenheden for almen medicin, Århus Universitet og Mentor Instituttet.

 
2000 En brugerundersøgelse af lægevagten i Københavns Amt. Gennemført i august - september 1999.
En brugerundersøgelse med 2.016 inkluderede patienter og en besvarelsesprocent på 63.
Undersøgelsen blev gennemført af læge Morten Bondo Christensen og læge Philipp Skafte-Holm.

 
2000 En undersøgelse af karakteren af henvendelserne til lægevagten i Københavns Amt
Henvendelsesanalyse 1
En analyse af 3.545 patientkontakter i oktober -november 1999.
Undersøgelsen blev gennemført af læge Morten Bondo Christensen og læge Philipp Skafte-Holm.

 
2000 Rapport vedr. SmertePlagede Danskere
En evalueringsundersøgelse blandt abonnenter og modtagere af bladet "SmertePlagede Danskere" 1999-2000.

 
2000 Fokus på lægevagten
En brugerundersøgelse blandt 2.000 borgere med henvendelse til lægevagten i Storstrøms Amt 2000. Besvarelsesprocent 61,1 %.

 
2000 "Hvad er din mening om lægevagten". En brugerundersøgelse i Københavns Amts lægevagt 1999.
Artikel bragt i Ugeskrift for læger nr. 24-2000, side 3508.

 
1999 Status vedr. projektet
Forældreundervisning i Ribe Amt af småbørnsforældre. Der gøres status og de første evalueringsresultater fremlægges. Kvalitetssikringsmidler blev brug til at udvikle kurserne, som nu kan blive inspiration til andre amter. Ugeskr. læger 16/50, s 6985, 13. december 1999.

 
1999 Nødvendigheden af kontakter til lægevagten i Storstrøms Amt (nr.1)
En undersøgelse der kortlægger vagtlægernes vurdering af nødvendigheden af 2.218 patientkontakter.
Undersøgelsen er omtalt i "Ugeskrift for læger" Årgang 161, nr. 25, side 3910-3913
Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsforvaltningen, Lægevagten og FUAP i Storstrøms Amt, Forskningsenheden for almen medicin, Århus Universitet og Mentor Instituttet.

 
1999 Anbefalinger til kommunkation imellem de alment praktiserende læger og ældrepleje i Rødovre Kommune
En vejledning, der på baggrund af en parallel medical audit tillempet APO-metoden er udgivet af Rødovregruppen i et samarbejde med Mentor Instituttet.

 
1998 Hvor alvorligt sygt er mit barn - og hvad kan jeg selv gøre?
En artikel af journalist Hans Havgaard bragt i Helse nr. 9, årgang 98, side 70-72.
En artikel der tager udgangspunkt i projekt vedr. foredrag i børneinstitutioner i Ribe Amt.

 
1998 En brugerundersøgelse af lægevagten i Nordjyllands Amt. Gennemført i marts-april 1998
En brugerundersøgelse med 4.500 inkluderede patienter og en besvarelsesprocent på 64,92 %.
Undersøgelsen blev gennemført af læge Leo Thomsen, læge Jenny Østergaard, læge Morten Bondo Christensen og læge Philipp Skafte-Holm.