Mentor Instituttet

Det er vores opgave at styrke vores kunders muligheder for at gøre noget for den enkelte patient.

Vi ser det som vores opgave, at gøre komplicerede sundhedsfaglige emner enkle og let forståelige.

Vi vil formidle evidensbaseret viden på en letforståelig måde.

Vi vil sikre bedre patientforløb ved hjælp af bedre kommunikation.

 

Mentor Instituttets kompetenceområder:

At skrive evidensbaseret på det sundhedsfaglige område.

At skrive pædagogisk og lettilgængeligt til befolkningen og faggrupper i sundhedssektoren.

At undervise i kommunikation, ledelse og vistitation for medarbejdere fortrinsvis i sundhedssektoren.

At udvikle af hjemmesider med sundhedsfagligt indhold fx. www.sygebørn.dk, www.sygevoksne.dk etc.

At planlægge og gennemføre spørgeskemaundersøgelser fortrinsvis på det sundhedsfaglige område.

At lede projekter vedr. kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i sundhedssektoren.

At tilrettelæggelse af sundhedsfaglige kurser fx i førstehjælp og sygdomsbehandling for medarbejdere i sundhedssektoren.

At tilbyde en Mentor-funktion for ledere i sundhedssektoren.

 

Vi ønsker et tæt samarbejde med anerkendte klinikker og behandlingssteder i sundhedssektoren samt forsknings- og undervisningsenheder indenfor vores virkefelt.