Medarbejdere

Philipp Skafte-Holm
Institutleder, læge
psh@mentor.dk

 

Konsulenter:
Praktiserende læge, ph.d. Bjarne Lühr Hansen       
Anæstesilæge, overlæge Kim Garde
Læge Axel Skafte-Holm
IT-konsulent Morten Aslo-Petersen, IT Instituttet
Journalist, oversætter Julian Isherwood
Fotograf, producer Uffe Lynglund, Go Visual
Cand.polit Victor Skafte-Holm